Jongeren en Robots

 

 

      Home
      Contact
      Robocup Junior
      First LEGO League
      Navorming
      Kalender
      Projecten
klik hier voor een grote afficheklik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grote affiche

klik hier voor een grote affiche
klik hier voor een grote affiche
 
First Lego League

Schrijf nu GRATIS in voor de FIRST LEGO League België.
Let op, de inschrijvingen zijn beperkt, wees er dus snel bij!
Als deelnemer ontvang je van RATO 10% korting op LEGO EV3 materiaal.
Bestel het FLL starterpakket op
www.mindstormsnxt.be

In het schooljaar 2015-2016 word de regiofinale België georganiseerd bij:

* VIVES hogeschool campus Kortrijk op 22/11/2015
www.firstlegoleague.be

* VOKA Limburg op 27/11/2015
www.techniekpromotie.be

Meer dan 240.000 kinderen uit 82 landen gaan de uitdaging aan in de FLL WORLD CLASS Challenge 2014/2015.
Zij gaan onderzoeken hoe de manieren waarop wij kennis en vaardigheden vergaren in de 21e eeuw verbeterd kunnen worden.

FLL daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en ingenieurs. Tijdens de NATURE’S FURY uitdaging zullen teams met behulp van LEGO MINDSTORMS® een zelfstandige robot bouwen, testen en programmeren  om missies in de robotwedstrijd op te lossen. Daarnaast zullen ze kiezen voor een actueel wereldprobleem en hier een oplossing voor bedenken. Tijdens het gehele traject werken de teams aan de hand van speciaal voor de FLL samengestelde kernwaarden.

-----------------------------------

Binnen dit project nemen basisscholen deel aan een internationale robot wedstrijd, waarbij de robot fungeert als mindtool.
Mind tools zijn systemen die het denken en de ontwikkeling van het denken kunnen bevorderen of in gang zetten. Mind tools zijn in staat om het constructivistische denken, het hogere-orde-denken en het kritisch denken te activeren (Slangen & Sloep, 2005). Ze laten kinderen toe om op een actieve manier te exploreren met verschillende vormen van technologie op zo’n manier dat ze de probleemoplossingsvaardigheden van het kind bevorderen.

Het expertisecentrum 'wetenschappelijk denken' stelt materiaal ter beschikking voor basisscholen die willen deelnemen aan de wedstrijd en begeleid de teams in de voorbereiding, oa door het organiseren van workshops. Geïnteresseerd? Neem contact op via info@wetenschappelijkdenken.be

Dit project is een samenwerking tussen Stichting Techniekpromotie en VIVES en KHLeuven en VOKA en National Instrumenst

First Lego League
Kortrijk 16 november 2013 op youtube

 

First Lego League
Leuven 17 november 2012 op youtube

In academiejaar 2009-2010 werd de regiofinale België georganiseerd op KATHO departement PHO te Tielt.
Hier vind je persartikelen uit diverse kranten.
Persartikel 1: Met Lego en techniek fileprobleem oplossen
Persartikel 2: West-Vlamingen domineren robotkampioenschap

In academiejaar 2010-2011 werd de regiofinale België georganiseerd op KHLeuven in het departement G&T.

In academiejaar 2011-2012 werd de regiofinale België opnieuw georganiseerd op KATHO departement PHO te Tielt
Hier vind je persartikelen uit het streeknieuws van diverse kranten.
Persartikel 1 (weekbode): nu al bezig met volgende deelname
Persartikel 2 (weekbode): robot krijgt ereplaats
Persartikel 3 (Laatste Nieuws): 'underdogs' winnen prijs robotontwerp
Persartikel 4 (Nieuwsblad): roeselare nipt geklopt

Een ideale manier voor kinderen om een positieve ervaring op te doen rond wetenschap en technologie is meedoen aan FLL. Hieronder vindt u meer concrete informatie over de wedstrijd, de organisatie en de inschrijving:

De FIRST LEGO League (FLL) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 14 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Meedoen aan de wedstrijd inspireert kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar om actief bezig te zijn met techniek en technologie en daagt hen uit om problemen uit de praktijk op te lossen door gebruik te maken van robottechnologie en ICT.

De opdrachten binnen de wedstrijd worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in een jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en/of nationale finales.

De opdrachten zijn:

Ontwerp, bouw en programmeer een robot

De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze gebruik van het LEGO MINDSTORMS system. Met deze robot moeten tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Om zoveel mogelijk punten te verdienen, moeten de kinderen de robot zelf ontwerpen én programmeren. Om mee te doen heeft elk team dus een LEGO Mindstorms pakket nodig. Vanuit VIVES en VOKA kan zo’n pakket ter beschikking worden gesteld (in bruikleen).

Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten

De FLL is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens een regionale en/of landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze tenslotte presenteren op de finaledagen.

In de Benelux deden het voorbije jaar ongeveer 200 teams mee, verdeeld over tien regiofinales. Uiteindelijk strijden 32 teams om verschillende prijzen in de finale. Maar meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen!!! VIVES en KHLeuven en VOKA engageren zich samen om de wedstrijd mee te ondersteunen.

Hoe kan een team van een school zich inschrijven?

Een team wordt gevormd door 5 tot 10 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Natuurlijk kan een volledige klas meedoen aan de voorbereidingen, maar op de uiteindelijke dag van de wedstrijd moet een team gevormd worden van 5 tot 10 kinderen. Het team wordt begeleid door een volwassen teamcoach. Meestal is dit een leerkracht van de deelnemende school die zich hiervoor engageert. Sommige teams maken gebruik van externen zoals ouders van deelnemende kinderen.

Het tijdspad voor de wedstrijd is als volgt:

  • Inschrijven kan via www.firstlegoleague.be of www.techniekpromotie.be
  • Vanaf september begint de voorbereiding op de wedstrijd met de kinderen.
  • November: deelname aan de verschillende regiofinales.
  • Januari: Indien geselecteerd, deelname aan de Benelux finale.
  • Februari: Worls Class
  • April: European Championship